3.9.11

Curs d'aprofundiment en inclusió i educacióLa nostra escola actual és un mosaic ben divers, no només pel que fa a l’origen geogràfic o racial, sinó també pel que fa a les distintes maneres d’aprendre, de comunicar-se, de relacionar-se, etc. La diversitat pot constituir una font de riquesa, sempre que s’abordi des d’una perspectiva inclusiva, i amb l’objectiu de veure en cadascun dels seus matisos una possibilitat de creixement. Tanmateix, els aspectes derivats d’aquesta diversitat  sovint poden resultar difícils de gestionar si no es tenen els recursos  que permetin oferir les respostes educatives més adequades. I és d’aquesta manera, que la diversitat sovint acaba veient-se com un obstacle que dificulta  la gestió del grup, i provocant sentiments de frustració i malestar entre el professorat.
La formació La meva escola és la teva escola (si és que hi ha escoles d’algú)  pretén facilitar la tasca dels i les docents, i d'altres professionals del món educatiu, tot oferint  propostes, criteris, instruments de valoració, etc, que puguin aportar-los eines per tal de millorar qualitativament la seva feina diària respecte a la gestió de la diversitat.