PROGRAMAConferència inaugural a càrrec de Juan Vaello, mestre, orientador, professor tutor de psicologia general i evolutiva de la UNED, autor del llibre "Cómo dar clase a los que no quieren", Ed. Graó


Mòdul 1: L'aprenentatge cooperatiu.
Pere Pujolàs, doctor en Pedagogia i professor titular de la UVic. Coordinador del Grup d'Investigació sobre Atenció a la Diversitat (GRAD). Assessor psicopedagògic. Autor de diverses publicacions i llibres sobre aprenentatge cooperatiu, entre elles "9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo", Ed. Graó.
21 de gener de 2012

Organització escolar i aprenentatge cooperatiu, treball per projectes. Pedagogia de la complexitat. Composició de grups heterogenis. Estructures cooperatives i CCBB

Mòdul 2: La diversitat cultural 
Miquel Àngel Essomba, doctor en pedagogia, màster en psicologia de l'educació i postgraduat en pedagogia intercultural. Director de formació de formadors en educació intercultural del Consell d'Europa. Expert en temes de diversitat i educació. Professor del Dept. de Pedagogia  Aplicada de la UAB. Director del Centre Unesco Catalunya.
18 de febrer de 2012

L’atenció a la diversitat des d’una perspectiva inclusiva. L’atenció a l’alumnat en situació de desavantatge cultural. Organització d’aula, estratègies. Organització de centre.


Mòdul 3: Aprendre els diferents llenguatges: l’àrea de matemàtiques i l’àrea de llengües.
Carme Alemany, mestra a l'escola El Roure Gros.
Rosa Mª Ramírez, mestra i llicenciada en Filologia. Directora de l'escola Vila Olímpica durant 15 anys. Col·laboradora en diferents grups de recerca a la UAB. Professora a la URLL. Formadora en diversos assessoraments dins del Pla de Formació Permanent del Professorat. Autora de diverses publicacions sobre didàctica de la llengua i literatura.
17 de març de 2012


Enfocament inclusiu a diferents àrees de treball: àrea de matemàtiques i àrea de llengües. Dificultats i trastorns d’aprenentatge i intervenció educativa. Organització d’aula, i del currículum: estratègies. 


Mòdul 4: Diversitat emocional.  Dificultats de regulació del comportament.
Àngels Arroyo, Mestra de Pedagogia Terapèutica i d'Educació Infantil. Forma part dels Serveis Educatius Específics per a l'alumnat amb trastorns del desenvolupament i la conducta (SEETDiC) del Vallés Oriental. Coautora del llibre "Alumnado con dificultades de regulación del comportamiento", Ed. Graó.
Joana Alegret, terapeuta familiar i psiquiatra. Amb més de 30 anys d'experiència en el camp del treball infantil, la seva trajectòria, sempre en contacte amb escoles, està marcada pel desig de construir ponts i connexions entre intervencions. Coautora del llibre "Alumnado en situación de estrés emocional", Ed. Graó.
21 d'abril de 2012


Coneixement i gestió del món emocional en l’àmbit escolar. Diversitat temperamental. Gestió de l’estrès posttraumàtic, gestió de conductes alterades, dificultats de regulació del comportament. Propostes integradores per al controvertit dèficit d'atenció.Respostes eficaces a l’aula. 

Mòdul 5: Aula diversa. 
Àngel Guirado, Doctor en Psicologia. Professor de la UNED, dels graus de psicologia i educació social. Director d'un observatori sobre altes capacitats, des d'on assessora professorat i famílies. Coordinador de diversitat dels ST  d'Ensenyament de la Inspecció de Girona. Formador del Departament d'Ensenyament i del ICE de la UdG. Coautor del llibre "Alumnado con altas capacidades", Ed. Graó.
Eulàlia Bassedas, Llicenciada en filosofia i Ciències de l'Educació. Màster en intervenció psicopedagògica i assessorament curricular. Assessora psicopedagògica de l'EAP B-01, Nou Barris. Autora del llibre "Alumnado con discapacidad intelectual y retraso del desarrollo", Ed. Graó.

19 de maig de 2012 

Múltiples intel·ligències, altes capacitats –detecció, diagnòstic, adaptacions- Organització d’aula i de currículum. Intervenció educativa a l’aula. Alumnat amb discapacitat intel·lectual i retard del desenvolupament. Estratègies d’intervenció en l’etapa d’educació primària. Temps i espais: planificació, seguiment, avaluació.
 
Mòdul 6: La perspectiva sistèmica com a paradigma educatiu. Jocs a l'escola.  
Mª Victòria Nicuesa, professora de l'INS El Calamot, Gavà. Formadora del Dept. d'Ensenyament i de l'ICE de la UAB. Treballa en temes com la convivència, la mediació, la tutoria, la resolució de conflictes, la Pedagogia Sistèmica, PNL i Coaching. 
Oriol Ripoll. Especialista en jocs. Autor de diverses publicacions al voltant del tema del joc. Director de Jocs al segon, consultoria dedicada al desenvolupament de jocs aplicats a la comunicació i l'educació.
16 de juny de 2012


Introducció a la perspectiva sistèmica. La importància del lloc de cadascú i del respecte del lloc de l’altri: context, escola, família com a variables significatives del procés d’aprenentatge. Les interrelacions entre els diferents agents educatius: la comunicació entre ells.
El joc com a eina d'inclusió.