PREUS I PAGAMENT


La inscripció a la formació inclou:

  • L'assistència a tots els mòduls
  • Seguiment tutoritzat a través d'espai de treball virtual
  • 1 llibre de l'editorial Graó sobre el tema treballat a cada mòdul (en total 6)
  • Altres materials complementaris en diversos formats (revistes i articles de temàtica educativa)
  • 1 subscripció electrònica gratuïta a les revistes Guix i Guix d'Infantil, amb accés a tot el seu fons d'articles
  • 108 hores de Formació Permanent del Professorat reconegudes pel Departament d'Ensenyament (segons resolució 3 d'octubre de 2011)
  
FORMES DE PAGAMENT

El pagament de la formació pot realitzar-se de les següents maneres:
  • Pagament per mòduls: Cal realitzar un ingrés de 115 € al moment de la inscripció, i ingressar el mateix import 72 hores abans del següent mòdul   (en total, 6 pagaments de 115 €)
  • Pagament mensual: Cal realitzar un ingrés de 220 € al moment de la inscripció. La resta de la formació se us domiciliarà al vostre banc, en 10 mensualitats de 49 €.
  • Pagament en dos terminis: En aquest cas, se us aplicarà un descompte d'un 10 %. Cal fer dos ingressos de 310.5 €, un al moment de la inscripció, i el segon al mes de març de 2012.
  • Pagament en un termini únic: En aquest cas, se us aplicarà un descompte d'un 15 %, i cal fer un únic ingrés de 586.5 € al moment de la inscripció.