OBJECTIUS


Els objectius de la formació són els següents:
  • Fomentar una actitud inclusiva en totes les àrees d'aprenentatge
  • Oferir un enfocament inclusiu de la diversitat
  • Oferir espais de treball grupal i participatiu que incentivin la reflexió i el foment de propostes de millora
  • Contribuir a millorar el benestar docent a través de recursos que potenciïn la millora qualitativa de les relacions entre el professorat i l'alumnat
  • Compartir experiències reals de bones pràctiques a cada mòdul
  • Desenvolupar les competències necessàries per a la detecció i la implementació de la intervenció educativa més adequada
  • Oferir, dissenyar, adaptar eines de valoració qualitativa i quantitativa respecte a la gestió de la diversitat